Tag Archive: Visayan


Been a while since I’ve written Visayan poetry or Balak. Here’s something I came up with.

————————————-

Kasing-kasing ko nag pitik

Pitik, pitik, pitik

Gikulbaan

Gikuyawan

Unsa jud ning gipamati?

.

Ulo ko nag labad

Sakit, sakit, sakit

Napasmohan

Nagutman

Wala kasabot sa gibati.

.

Kasing-kasing nag pitik

Ulo nag sakit

Mata ko gisuwawan

Gihayagan ug taman

Sa kaanyag mo.

©Maria Michaela

————————————–

Translation:

My heart is beating fast

Thump, thump, thump

Nervous

Scared

What is this feeling?

.

My head, aches

Aching, aching, aching

Loss of appetite

Not wanting to eat

I don’t understand what I’m feeling.

.

My heart is fastly beating

My head is aching

My eyes can hardly see

Because your beauty shines brightly.

©Maria Michaela

Bugnaw (Cold)

Ang kabugnaw sa hangin

Nga mi dampi sa akong aping,

Walay sama sa kabugnaw

Sa imong kasing-kasing.

—–

The cold wind

That brushes upon my face

Is nothing compared

To the coldness of your heart.

©Maria Michaela

Bayad sa kahago

Bayad sa kakapoy

Bayad sa singot

Matagamtaman na puhon.

Payment for your effort

Payment for your exhaustion

Payment for your sweat

Will be enjoyed soon.

Ang kabugnawon sa buntag

Maoy mi sugat kanako.

Ang kaalimuot giwagtang

Sa bugnaw nga ni gakos sa ako.

Ang habol, ang unlan, mao ang gigamit sa pagtago

Akong kalipay nga matulog ug dugay-dugay, kutob langit sangko.

The cold morning

Greeted me.

It washed away the humidity

As it embraced me.

The blankets, the pillows, I use as my shield

As I happily sleep longer under the covers that I built.

Kung asa ka malipay, mao to ang pilia

Apan hinumdumi

Ang kinabuhi dili mahimo nga puro ra kalipay

Kinahanglan pud ug sakripisyo.
—————————

Choose whatever makes you happy

But remember

Life isn’t always about happiness

Sacrifice is also needed.

Diri sa akong dughan

Nagpabilin ang kasakit

Diri sa akong huna-huna

Imong pangalan ang gisangpit

Hangtod karon

Diri ikaw nagpabilin
==============

Here in my heart

The hurt remains

Here in my mind

I scream still your name

Even until now

Here you remain

Adlaw (Days)

Mga adlawng nilabay / Days gone

Mga adlawng lumalabay / Days to come

Hain na? / Where has it gone?

Nganong ka dali ba? / Suddenly all done?

Nitunga, nawala, ni agi / It came, disappeared, went by

Murag imong gibati, ako ang alaot niini / Like your fleeting feelings, I’m the one left to cry

Pero mao na jud na / But that’s that

Mga adlawng nawala / Days gone just like that

Gipangandoy, sama sa pagpangandoy sa buwan

Naghangad kanunay

Naghinaot makab-ot ang sama kanimo

Apan layo kaayo ka

Layo ra sa ako

Layo ra nga maako

Kutob ra sa pangandoy

Sama sa buwan

Wala ka ma ako 

Wala ko ma imo

Wala bisag asa or bisag unsaon pa nato.

Abi nako ug naa kay gibati para kanako

Ako diay nasayop.

Ang imong pagsungog kanako sa uban

Sinyalis na diay kadto.

Kung naa man gani kay pagbati saona

Karon na papas na, nahanaw, nawala.

Dako akong pagtuo nga ikaw na

Ikaw na jud unta, kung wala pa lang ko nimo gipanghatag.

Husto na,

Dili na,

Wagtangon ko na ang tanan

Samtang dili pa ingon ana ka grabe.

Ang akong gibati kanimo…..

….ako nalang pud ipanghatag sa hangin.

————

You were never mine

I was never yours

Nothing, nowhere, no matter which way you turn.

I thought you had feelings for me

But I was mistaken

How you tease me with someone else…

…I should have taken that as a sign.

If you did have feelings for me before

It has now been erased, forgotten, lost.

I really thought you were the one

You could have been, had you not given me away.

No more,

Not anymore,

I will stop and feel no more for you

I’ll do so while I’m not quite into deep yet.

My feelings for you….

….I will give this away to the wind too.

Gugma,
Gugmang gibati ipahinungod sa imo
Matagad ba pud kaha kining pagbati ko?

Nadungog ba nimo akong tawag?
Kabalo ba ka nga naa ko?
Nakita ba ko nimo?

Gusto ko lang mahibaw-an
Kung ikaw naa bay pagbati kanako

Love,
I want to tell you the love that I feel
Would you ever notice what I feel?

Do you hear my call?
Do you know I exist?
Do you even see me?

I just want to know
If you have feelings for me

Don Charisma

because anything is possible with Charisma

unbolt me

the literary asylum

Rishita Sanya

What has to happen will happen...

Dr. Eric Perry, PhD

Psychology to Motivate | Inspire | Uplift

Home Workout Habit- Your Source for the Best Home Exercise Gear

Our site covers the leading models of weight benches on the market designed for the beginner and the powerlifter. Learn how each bench rated with pro lifters.