Posted in Balak (Visayan Poetry), original

Akong Dagway (My Face)

Imong dagway ang ako makita

Inig piyong ug buka niining akong mga mata.

Sa damgo ug sa pagmata

Ikaw pirmi ang gipangita.

Hinaot imong masayran

Ang pagbati nga di kabayran.

Ug hinaot ang akong dagway

Mao sad ang imong pangitaon kanunay.

————————

Your face is what I see

When these eyes are closed as well as when they are open.

In dreams and upon waking

I look only for you.

I’m hoping you would know

This unfathomable love.

And that it is my face

That you seek for all the time.

Posted in Balak (Visayan Poetry), original

Ug Sa Dihang (And Then Suddenly)

Ug sa dihang ikaw ako nakaplagan
Nalipay kining kasingkasing ko
Gimingaw sa katam-is sa paghigugma
Diha lamang nakit-an ug balik kanimo

Walay sama ang gibati
Akong kalipay sangko sa langit
Minahal ko, imo akong gitubos
Sa kaguol ug sa kasakit

English translation:

And then suddenly I found you
My heart rejoiced
It missed the sweetness of love
That I found again in you

The feeling is beyond compare
My happiness exceeds the heavens
You’ve rescued me, my love
My suffering and loneliness