Posted in Balak (Visayan Poetry), original

Akong Dagway (My Face)

Imong dagway ang ako makita

Inig piyong ug buka niining akong mga mata.

Sa damgo ug sa pagmata

Ikaw pirmi ang gipangita.

Hinaot imong masayran

Ang pagbati nga di kabayran.

Ug hinaot ang akong dagway

Mao sad ang imong pangitaon kanunay.

————————

Your face is what I see

When these eyes are closed as well as when they are open.

In dreams and upon waking

I look only for you.

I’m hoping you would know

This unfathomable love.

And that it is my face

That you seek for all the time.

Posted in Balak (Visayan Poetry), original

Kalipayon (Happiness)

Kung asa ka malipay, mao to ang pilia

Apan hinumdumi

Ang kinabuhi dili mahimo nga puro ra kalipay

Kinahanglan pud ug sakripisyo.
—————————

Choose whatever makes you happy

But remember

Life isn’t always about happiness

Sacrifice is also needed.