Posted in original, special

Ang Tabanog (The Kite)

Taas ang lupad sa tabanog

Gitayhop sa kusog nga hangin

Pataas ug pataas

Nagpalayo sa yuta..ang tabanog

Gituboy sa hangin aron layo ug maabtan

Ug aron makab-ot ang ganahan maabtan

Tayhopi, pataas, palayo

Padulong sa langit, nagtan-aw sa yuta

Giduyog, gidapit, gihangad

Ang tabanog milupad

Sa tabang sa hangin ug sa bata

Nga nagbantay aron dili mahisalaag

Ug aron dili masangit

Aron pag abot sa yuta dili mabali

Para sa paglupad napud sa ugma umaabot

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0–0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Up in the sky, the kite soars high

away from the wicked world

Higher and higher it goes

helped by the srong wind

It soars to the sky

To reach the sky, its goal

and it’s purpose, it’s dream

The kite soars with the help of the mighty wind

and the little child, patiently waiting

Making sure it won’t get stuck

On a tree or a line

So it may fly again….tomorrow