Posted in Balak (Visayan Poetry), original, special

Adlawng Natawhan (Birthday)

Sa imong adlawng natawhan
Gi ampo nako nga ikaw mabulahan
Nga hinaot, ikaw malipayon o inahan.
Salamat sa imong pag atiman
Ug pag amuma kanamong tanan.
Gipangga ka namo todo-todo, inahan!
Malipayong adlawng natawhan.

On your birthday

Blessings is what I pray

Hoping you are happy, oh mother dear.

Thank you for taking good care of us

And for loving us.

We love you so much, mother!

Have a happy birthday.