Diri sa akong dughan

Nagpabilin ang kasakit

Diri sa akong huna-huna

Imong pangalan ang gisangpit

Hangtod karon

Diri ikaw nagpabilin
==============

Here in my heart

The hurt remains

Here in my mind

I scream still your name

Even until now

Here you remain