Posted in Balak (Visayan Poetry), original

Nangita (Looking For)

Ang imong nawng akong gusto makita
Mga adlaw nga wala ka, haskang sakita!

Ang imong tingog gusto nakong mabati
Mo tawag kanako, mo sangpit

Hain na? Hain ka na?
Pauli na, anhi na

Your face is what I want to see
Days when you’re not hear, pains me

Your voice is what I want to hear
Calling me, longing

Where? Where are you?
Come home, here

Posted in Balak (Visayan Poetry), original

Walay Pagbati (No Feelings)

Gugma,
Gugmang gibati ipahinungod sa imo
Matagad ba pud kaha kining pagbati ko?

Nadungog ba nimo akong tawag?
Kabalo ba ka nga naa ko?
Nakita ba ko nimo?

Gusto ko lang mahibaw-an
Kung ikaw naa bay pagbati kanako

Love,
I want to tell you the love that I feel
Would you ever notice what I feel?

Do you hear my call?
Do you know I exist?
Do you even see me?

I just want to know
If you have feelings for me

Posted in Balak (Visayan Poetry), original

Huwata Ko (Wait For Me)

Gahuwat ko pila ka tuig
Ikaw diay akong gihuwat, dili na jud palupig

Gihuwat ka, bahala ug dugay
Gihuwat ka, bahala ug nalangay
Huwaton ta ka
Basta, huwata lang sad ko ha?

I waited for how many years
It was you I was waiting for after all

I waited for you, no matter if it took long
I waited for you, even if it was delayed
I will wait for you
But please, wait for me too, okay?

Posted in Balak (Visayan Poetry), original

Ora Mismo (Right Away)

Ug kung masulti ko lamang ang akong tinood gibati
Ako ipahibalo sa tanan nga ikaw ang ako napili.
Pero ako imo lamang gibali wala
Sakit sa kasing-kasing ug huna-huna.
Apan mao ang tinood, ako walay tagad
Bisag akong pagbati sagad.
Dili ko igo para sa imo,
Ako nalang ni undangon…ora mismo!

If I could only say my true feelings,
I’d tell the world that you’re the one I choose.
But you don’t care about me
And it hurts to think about it.
But that’s the truth, you don’t care
Even if I’ve given all my love.
I am not enough and will never be enough for you,
I’ll stop this nonesense, right away!

Maria Michaela

Posted in Balak (Visayan Poetry), original

Minahal (Beloved)

Gimingaw kanimo
Ang kasingkasing ko naghilak
Wala na bay pagla-om
Nga ikaw mahimamat?

Gaksa sa pagmahal
Aron mawala ang kaguol
Akong minahal
Dunga ako

————-
Oh to miss you so!
My heart cries out
Is there no chance
That we can be together once more?

Wrap me around your blanket of love
So this sadness may die
My beloved
Hear my plea

Posted in Balak (Visayan Poetry), original

Ug Sa Dihang (And Then Suddenly)

Ug sa dihang ikaw ako nakaplagan
Nalipay kining kasingkasing ko
Gimingaw sa katam-is sa paghigugma
Diha lamang nakit-an ug balik kanimo

Walay sama ang gibati
Akong kalipay sangko sa langit
Minahal ko, imo akong gitubos
Sa kaguol ug sa kasakit

English translation:

And then suddenly I found you
My heart rejoiced
It missed the sweetness of love
That I found again in you

The feeling is beyond compare
My happiness exceeds the heavens
You’ve rescued me, my love
My suffering and loneliness