Category: Balak (Visayan Poetry)


Been a while since I’ve written Visayan poetry or Balak. Here’s something I came up with.

————————————-

Kasing-kasing ko nag pitik

Pitik, pitik, pitik

Gikulbaan

Gikuyawan

Unsa jud ning gipamati?

.

Ulo ko nag labad

Sakit, sakit, sakit

Napasmohan

Nagutman

Wala kasabot sa gibati.

.

Kasing-kasing nag pitik

Ulo nag sakit

Mata ko gisuwawan

Gihayagan ug taman

Sa kaanyag mo.

©Maria Michaela

————————————–

Translation:

My heart is beating fast

Thump, thump, thump

Nervous

Scared

What is this feeling?

.

My head, aches

Aching, aching, aching

Loss of appetite

Not wanting to eat

I don’t understand what I’m feeling.

.

My heart is fastly beating

My head is aching

My eyes can hardly see

Because your beauty shines brightly.

©Maria Michaela

Bugnaw (Cold)

Ang kabugnaw sa hangin

Nga mi dampi sa akong aping,

Walay sama sa kabugnaw

Sa imong kasing-kasing.

—–

The cold wind

That brushes upon my face

Is nothing compared

To the coldness of your heart.

©Maria Michaela

Imong dagway ang ako makita

Inig piyong ug buka niining akong mga mata.

Sa damgo ug sa pagmata

Ikaw pirmi ang gipangita.

Hinaot imong masayran

Ang pagbati nga di kabayran.

Ug hinaot ang akong dagway

Mao sad ang imong pangitaon kanunay.

————————

Your face is what I see

When these eyes are closed as well as when they are open.

In dreams and upon waking

I look only for you.

I’m hoping you would know

This unfathomable love.

And that it is my face

That you seek for all the time.

Sa imong adlawng natawhan
Gi ampo nako nga ikaw mabulahan
Nga hinaot, ikaw malipayon o inahan.
Salamat sa imong pag atiman
Ug pag amuma kanamong tanan.
Gipangga ka namo todo-todo, inahan!
Malipayong adlawng natawhan.

On your birthday

Blessings is what I pray

Hoping you are happy, oh mother dear.

Thank you for taking good care of us

And for loving us.

We love you so much, mother!

Have a happy birthday.

Bayad sa kahago

Bayad sa kakapoy

Bayad sa singot

Matagamtaman na puhon.

Payment for your effort

Payment for your exhaustion

Payment for your sweat

Will be enjoyed soon.

Ang kabugnawon sa buntag

Maoy mi sugat kanako.

Ang kaalimuot giwagtang

Sa bugnaw nga ni gakos sa ako.

Ang habol, ang unlan, mao ang gigamit sa pagtago

Akong kalipay nga matulog ug dugay-dugay, kutob langit sangko.

The cold morning

Greeted me.

It washed away the humidity

As it embraced me.

The blankets, the pillows, I use as my shield

As I happily sleep longer under the covers that I built.

Kung asa ka malipay, mao to ang pilia

Apan hinumdumi

Ang kinabuhi dili mahimo nga puro ra kalipay

Kinahanglan pud ug sakripisyo.
—————————

Choose whatever makes you happy

But remember

Life isn’t always about happiness

Sacrifice is also needed.

Diri sa akong dughan

Nagpabilin ang kasakit

Diri sa akong huna-huna

Imong pangalan ang gisangpit

Hangtod karon

Diri ikaw nagpabilin
==============

Here in my heart

The hurt remains

Here in my mind

I scream still your name

Even until now

Here you remain

Adlaw (Days)

Mga adlawng nilabay / Days gone

Mga adlawng lumalabay / Days to come

Hain na? / Where has it gone?

Nganong ka dali ba? / Suddenly all done?

Nitunga, nawala, ni agi / It came, disappeared, went by

Murag imong gibati, ako ang alaot niini / Like your fleeting feelings, I’m the one left to cry

Pero mao na jud na / But that’s that

Mga adlawng nawala / Days gone just like that

Gipangandoy, sama sa pagpangandoy sa buwan

Naghangad kanunay

Naghinaot makab-ot ang sama kanimo

Apan layo kaayo ka

Layo ra sa ako

Layo ra nga maako

Kutob ra sa pangandoy

Sama sa buwan

Don Charisma

because anything is possible with Charisma

unbolt me

the literary asylum

Rishita Sanya

What has to happen will happen...

Dr. Eric Perry, PhD

Psychology to Motivate | Inspire | Uplift

Home Workout Habit- Your Source for the Best Home Exercise Gear

Our site covers the leading models of weight benches on the market designed for the beginner and the powerlifter. Learn how each bench rated with pro lifters.