Posted in Balak (Visayan Poetry), original, uncategorized

Mabugnaw Nga Buntag (Cold Morning)

Ang kabugnawon sa buntag

Maoy mi sugat kanako.

Ang kaalimuot giwagtang

Sa bugnaw nga ni gakos sa ako.

Ang habol, ang unlan, mao ang gigamit sa pagtago

Akong kalipay nga matulog ug dugay-dugay, kutob langit sangko.

The cold morning

Greeted me.

It washed away the humidity

As it embraced me.

The blankets, the pillows, I use as my shield

As I happily sleep longer under the covers that I built.