Gipangandoy, sama sa pagpangandoy sa buwan

Naghangad kanunay

Naghinaot makab-ot ang sama kanimo

Apan layo kaayo ka

Layo ra sa ako

Layo ra nga maako

Kutob ra sa pangandoy

Sama sa buwan