Posted in original, Relationship

Sayang (What A Shame)

Sabi nila ako ay sayang

Talagang nakakapanghinayang.

Sayang kasi raw ako ay maganda

Walang boyfriend at hindi pa nag-aasawa.

Ano ang hinihintay ko?

Naghihintay ba ng milagro?

Sayang nga ba ang isang dalaga

Na walang irog ngunit masaya?

Sayang nga ba talaga ang tawag sa isang taong katulad ko?

Sayang ba dahil hindi ako katulad niya, hindi katulad mo?

Hindi ako takot mag-isa at hindi ko nakikita kung saan ang sayang

Sayang lang na hindi ninyo nakikita na ako ay masaya at hindi nanghihinayang.

======================
They say it’s a shame,

A shame and regretful.

A shame because they say I have a pretty face

But no boyfriend and not even marrying.

What am I waiting for?

Am I waiting for a miracle?

But is it really a shame that a girl such as I is still single

Single but blissful and happy?

Is it really such a shame for a person such as I?

A shame because I’m different from them, from you?

I’m not afraid to be alone and I don’t see any shame in that

It is a shame that you don’t see that I am happy and with no regrets