Posted in Balak (Visayan Poetry), original

Ipanghatag (Give Away)

Wala ka ma ako 

Wala ko ma imo

Wala bisag asa or bisag unsaon pa nato.

Abi nako ug naa kay gibati para kanako

Ako diay nasayop.

Ang imong pagsungog kanako sa uban

Sinyalis na diay kadto.

Kung naa man gani kay pagbati saona

Karon na papas na, nahanaw, nawala.

Dako akong pagtuo nga ikaw na

Ikaw na jud unta, kung wala pa lang ko nimo gipanghatag.

Husto na,

Dili na,

Wagtangon ko na ang tanan

Samtang dili pa ingon ana ka grabe.

Ang akong gibati kanimo…..

….ako nalang pud ipanghatag sa hangin.

————

You were never mine

I was never yours

Nothing, nowhere, no matter which way you turn.

I thought you had feelings for me

But I was mistaken

How you tease me with someone else…

…I should have taken that as a sign.

If you did have feelings for me before

It has now been erased, forgotten, lost.

I really thought you were the one

You could have been, had you not given me away.

No more,

Not anymore,

I will stop and feel no more for you

I’ll do so while I’m not quite into deep yet.

My feelings for you….

….I will give this away to the wind too.