Posted in Balak (Visayan Poetry), original

Nangita (Looking For)

Ang imong nawng akong gusto makita
Mga adlaw nga wala ka, haskang sakita!

Ang imong tingog gusto nakong mabati
Mo tawag kanako, mo sangpit

Hain na? Hain ka na?
Pauli na, anhi na

Your face is what I want to see
Days when you’re not hear, pains me

Your voice is what I want to hear
Calling me, longing

Where? Where are you?
Come home, here