Posted in Balak (Visayan Poetry), original

Walay Pagbati (No Feelings)

Gugma,
Gugmang gibati ipahinungod sa imo
Matagad ba pud kaha kining pagbati ko?

Nadungog ba nimo akong tawag?
Kabalo ba ka nga naa ko?
Nakita ba ko nimo?

Gusto ko lang mahibaw-an
Kung ikaw naa bay pagbati kanako

Love,
I want to tell you the love that I feel
Would you ever notice what I feel?

Do you hear my call?
Do you know I exist?
Do you even see me?

I just want to know
If you have feelings for me