Inahan nga pinalangga
Walay sama akong paghigugma sa imo
Pagbati nga hangtod sa kahangturan
Walay makalupig

I love you, mother
My love for you cannot be measured
A love that lasts until forever
And nothing can ever compare

Advertisements