Ug kung masulti ko lamang ang akong tinood gibati
Ako ipahibalo sa tanan nga ikaw ang ako napili.
Pero ako imo lamang gibali wala
Sakit sa kasing-kasing ug huna-huna.
Apan mao ang tinood, ako walay tagad
Bisag akong pagbati sagad.
Dili ko igo para sa imo,
Ako nalang ni undangon…ora mismo!

If I could only say my true feelings,
I’d tell the world that you’re the one I choose.
But you don’t care about me
And it hurts to think about it.
But that’s the truth, you don’t care
Even if I’ve given all my love.
I am not enough and will never be enough for you,
I’ll stop this nonesense, right away!

Maria Michaela