Posted in Balak (Visayan Poetry), original

Ora Mismo (Right Away)

Ug kung masulti ko lamang ang akong tinood gibati
Ako ipahibalo sa tanan nga ikaw ang ako napili.
Pero ako imo lamang gibali wala
Sakit sa kasing-kasing ug huna-huna.
Apan mao ang tinood, ako walay tagad
Bisag akong pagbati sagad.
Dili ko igo para sa imo,
Ako nalang ni undangon…ora mismo!

If I could only say my true feelings,
I’d tell the world that you’re the one I choose.
But you don’t care about me
And it hurts to think about it.
But that’s the truth, you don’t care
Even if I’ve given all my love.
I am not enough and will never be enough for you,
I’ll stop this nonesense, right away!

Maria Michaela