Handumon ko ikaw
Sa kangitngit ug kahayag
Sa ulan ug sa init
Karon ug ugma
Kanonay
Ikaw akong handumon

I will remember you
In darkness and in light
Whether it’s rainy or sunny
Today and tomorrow
Always
I will remember you

Maria Michaela