Ug sa dihang ikaw ako nakaplagan
Nalipay kining kasingkasing ko
Gimingaw sa katam-is sa paghigugma
Diha lamang nakit-an ug balik kanimo

Walay sama ang gibati
Akong kalipay sangko sa langit
Minahal ko, imo akong gitubos
Sa kaguol ug sa kasakit

English translation:

And then suddenly I found you
My heart rejoiced
It missed the sweetness of love
That I found again in you

The feeling is beyond compare
My happiness exceeds the heavens
You’ve rescued me, my love
My suffering and loneliness

Advertisements