Ganahan ko nga ikaw hagkan
(I want to kiss you)
Dili na paugmaan
(Won’t wait for tomorrow)
Kaso adunay apan
(However there is a but)
Ang imong kasingkasing, dili ko madakpan
(I can never capture your heart)

Bisan unsaon nako ug singgit
(No matter how hard I shout)
Bisag mo abot pa kini sa langit
(Even if it reaches the heavens)
Dili gihapon nimo madungog ako’ng sangpit
(You’ll never hear my plea)
Ug dili nimo makita ang akong mga kasakit
(And you’ll never see my sufferings)

Hinaot ikaw mo sugot
(I’m hoping you’ll agree)
Nga akong hagkan ug gakson pinahugot
(That I will kiss and hug you tight)
Para dili na maghuot
(So that it won’t feel too bad)
Ang kasingkasing nga nanghinaot
(This heart of mine that’s still hoping)

Advertisements